MUSICOTERÀPIA

La Musicoteràpia és Especialitat que intervé de forma científica i sistemàtica emprant experiències musicals, dins un procés interpersonal, per promoure aspectes de salut de la persona.
 El projecte MT-Ventijol, s'ha iniciat el curs 2009-2010. Aquest consisteix en realitzar sessions de musicoteràpia (MT) a les dotze unitats del centre, treballant objectius funcionals basats en la comunicació, socialització ... El projecte està diferenciat en quatre blocs de treball: musicoteràpia i estimulació, musicoteràpia i comunicació, musicoteràpia i desenvolupament i musicoteràpia i estabilització de la conducta. Per a cada alumne es fixen els objectius individuals inclosos en el Programa Educatiu Individual.

Així mateix, les unitats d'intervenció estan dirigides per desenvolupar els objectius escollits.
A les unitats treballem la MT-Estimulació fem una estimulació sensorial, potenciant objectius com la comunicació i interacció per potenciar les respostes musicals. En els grups amb espectre autista treballem per potenciar la interacció, comunicació, atenció i socialització per obtenir millores en les seves conductes socials, treballant a través d'activitats musicals basades en les rutines, per crear un clima de treball adequat perquè els nens puguin desenvolupar les seves competències. En els quatre grups de secundària, treballem la improvisació, la percussió instrumental i corporal intentant estimular al màxim les seves capacitats en base a objectius com la coordinació, la creació, control d'agressivitat ...
En finalitzar el primer any d'aplicació d'aquest projecte, s'ha valorat molt positivament l'experiència. S'han elaborat fulls de registre per a després de cada sessió i periòdicament ha recopilat vídeos de les sessions. Amb tot això, juntament amb la valoració de l'equip, s'ha realitzat una avaluació sumativa obtenint resultats positius en les respostes dels alumnes. S'han analitzat els fulls de registre que s'han omplert pel musicoterapeuta en acabar les sessions i els vídeos de sessions que periòdicament s'han gravat, obtenint uns resultats positius a nivell de respostes socials al fet musical.